Polityka Prywatności

 

1.Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku niemożności wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, skutkiem wypadków losowych oraz choroby czy złego stanu zdrowia dopuszcza się wyznaczenie przez Zleceniobiorcę  innego fotografa.
 
2. Zleceniodawca zapoznał się z dorobkiem fotograficznym Zleceniobiorcy i akceptuje charakter oraz sposób obróbki fotografii. 
 
3. Ze względu na naturę działalności (m. in. rezerwację terminów sesji fotograficznych ) nie można gwarantować sztywnego terminu oddania materiału. W umowie mowa jest o max. 60dni, jednak zwykle nie przekracza to 30 dni po wykonaniu sesjii.

 

4. Materiał po wstępnej selekcji jest archiwizowany przez pół roku od daty sesji.
 
5. Zmiana ilości zdjęć na mniejszą, czy rezygnacja z jakiejkolwiek części pakietu, nie skutkuje obniżeniem  ceny.
 
6.Akceptacja niniejszej umowy stanowi wyrażenie zgody przez Zleceniodawcę na wykorzystanie przez Zleceniobiorcę wizerunku osób na zdjęciach oraz wybranych materiałów w celach związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością fotograficzną Zleceniobiorcy, w szczególności firmową stroną www, targami , ulotkami itp.
 
a. Wszystkie prawa autorskie do zdjęć należą do Zleceniobiorcy.
b. Zleceniodawca dostaje licencję na wykorzystanie dzieła w zakresie niekomercyjnym.
 
7. W przypadku umieszczania zdjęć w internecie Zleceniodawca zobowiązuje się do umieszczania tych zdjęć w niezmienionej formie oraz ze znakiem wodnym Zleceniobiorcy tylko i wyłącznie z katalogu INTERNET z odnośnikiem, kto wykonywał zdjęcie.

Polityka Prywatności

© Milena Mikołajewska Fotografia